Az Őszi Napéjegyenlőség asztrológiai képletét (a. m. Autumn(al) Equinox / Fall Equinox Horoscope, Őszi kvartál, Őszi quartalis stb.) arra az időpontra kell felállítanunk, amikor a Nap eléri a tropikus Mérleg jegy 0. fokát. Ez 2012-ben szeptember 22-én greenwich-i idő szerint 14 óra 49 perc 53 másodperckor történik meg. A kvartáloknak számos asztrológus fontos szerepet tulajdonít mind a személyes horoszkópia, mind pedig a mundán kifejtés területén.

Az alábbi képletet szokás szerint az Inner Sky Electrum innovatív asztrológiai programmal készítettem, melynek szinoptikus szemléletéből már az előbbi bejegyzésekben is bőségesen profitáltam.

A horoszkóp topocentrikus szemléletű, tehát a Hold parallaxisát is figyelembe vettem; a képletet Budapestre állítottam fel, a középső szektor sziderikus zodiákusához választhattam volna huszonegynéhány ayanamsa közül, de a Fagan/Bradley-félét hagytam meg (ez az alapértelmezett),  a nyugati sziderikus asztrológusok úgyis ezt használják a legszívesebben. Íme hát a képlet a pontos planéta-pozíciókkal.

Autumn Equinox 2012.gif.gif

A bolygók/égi objektumok kvalitatív vonatkozásait vizsgálva két transzszaturnálist látunk retrográd haladásban, és lényeges mozzanat még a valódi Holdcsomópontok (Caput és Cauda Draconis) stationárius volta (a kiírásból azt is látjuk, hogy lassan ugyan, de direkt irányba haladnak, mely tudvalevően esetükben a "rendhagyó" irány).

A bolygók tropikus méltóságairól: A Nap értelemszerűen Esésben van (Casus, Fall), a Szaturnusz Exaltációban, a Mars Domiciliumban, a Jupiter Exiliumban, míg a többi planéta peregrin. (A transzszaturnálisoknak némelyek által tulajdonított dignitásokat nem veszem figyelembe!)

A növekvő Hold 48 százalékos, az első negyedet még nem érte el (csak az esti órákban fogja). Egy fokos orbiszon belül viszont ekliptikai hosszúságban mérve együtt áll a Galaxis Középpontjával.

A következő bejegyzést egy aspektárium-ábrával is megtoldom, és figyelmet fordítok majd néhány markáns fényszögre, melynek folyományait a lokális determináció vonatkozásában ki-ki továbbgondolhatja.

A Windows 7 és Windows Vista operációs rendszerekre alkotott
Inner Sky Electrum 1.0.0  asztrológiai szoftver a Kr. e. 5400 és Kr. u. 5400 közötti, csaknem 11 000 éves intervallumban szolgáltat adatokat a Svájci Efemerida minden igényt kielégítő pontosságával.

MyanEnd..jpg

 * Egyszerre egy vagy két képlet szinopszisára alkalmas Fő (Chart) modul
* Minden igényt kielégítő Geo/Date/Time input panel és adatbank
* Léptető-panel a Radix/Tranzit horoszkópokhoz
* Léptető-panel a Szekunder progressziókhoz és regresszókhoz
(középidőben és valódi szoláris időben)
* Léptető-panel a Primer direkciókhoz
* Innovatív Primer direkciós modul (Primary Directions Discovery)
* Munkafüzet (Workbook) az adatok további feldolgozásához
* Rugalmasan kezelhető listázási lehetőségek
* Esztétikus grafikonok a felhasználó igényei alapján
(Auxiliary Graphs Module)
* Korlátlanul fejleszthető Birth/Event adatbank
* Aspektáriumok, különféle extrákkal (Advanced Aspectaria Module)
* Pontos fényszögadatok táblázata
* Információk Nap- és Holdfogyatkozásokról (táblázat)
* A horoszkóp elemeinek együttállása több száz "állócsillaggal" (táblázat)
* Control panel a gyors és leginkább megfelelő beállításokhoz
* Ősbolygók, transzszaturnálisok, lunáris nodus-ok (közepes/valódi) és
apszisok (közepes/oszkuláló) kijelzése. Ezek mellett az éggömb sávjában:
Ekliptika, Galaxis-középpont, Apex-Antapex, Tejút, equinokcionális és
szolszticionális pontok kijelzése. Szcintilláció. Halo (fénykör) a Nap
és Hold esetében. Holdfázisok vizualizálása.
* Bolygópozíciók: Kr. e. 5400 - Kr. u. 5400.
(A Svájci Efemeridát használja az asztrológia program!)
(Látszó/teoretikus topocentrikus, Látszó/teoretikus geocentrikus)
* Vertex-Antivertex
* 14 féle házrendszer (Placidus, Regiomontanus, Campanus, Porphyrius, Koch,
Egyenlő, Vehlow egyenlő, Teljes-jegy, Azimutális, Tengely-rotációs, Polich-Page,
Alcabitus, Morinus, Krusinski-Pisa)
* 22 féle ayanamsha (Fagan-Bradley, Lahiri, De Luce, Raman, Ushashashi,
Krishnamurti, Djwal Khul, Yukteshwar, JN Bhasin, Babylonian (Kugler 1),
Babylonian (Kugler 2) , Babylonian (Kugler 3), Babylonian (Huber),
Babylonian (etaPISC), Babylonian (15TAU), Hipparchos, Sassanian,
Galactic Center 0SAG, J2000, J1900, B1950, saját input)
* Az éggömb és a horoszkópok forgatási/léptetési lehetőségei:
Fix Konstelláció/Tropikus jegy/Sziderikus jegy, Fix Mc, Fix Asc., Fix Vertex
(Lásd: Az asztrológiai szoftverről készült bemutatófilmek)
* Kijelezhető illusztrációk az éggömb sávjában: Hevelius, Grotius, Kircher,
Abu Ma'shar, Abd al-Wahid, As-Sufi, indiai, Esna, Denderah, Athribis és a
rekonstruált sumér-babilóniai zodiákusok, valamint a kínai - konstellációkra
épülő - holdházak ; egyedül az Inner Sky Electrum asztrológiai programban!
* Kijelezhető illusztrációk a sziderikus zodiákus sávjában (1):
Kínai holdházak (Xiu) Gangooly szerint, kínai holdházak (Xiu) Mathews s   kínai Négy Szimbólum rendszer (Si Xiang), hindu holdház-rendszer (Nakshatra),
arab - tropikus kötöttségű és sziderikus alapú - holdházak (Manazil),
arab misztikus holdházak, keleti inekvális holdházak,
drakonikus, anomalisztikus és konjunkcionális holdház-rendszerek
* Kijelezhető illusztrációk a sziderikus zodiákus sávjában (2):
ekvális sziderikus zodiákus, inekvális sziderikus zodiákus
(kétféle, "dinamikus fokok" bevezetésével), mediterrán drakonikus zodiákus,
kínai tropikus kötöttségű zodiákus,
keleti zodiákusok (Patkány= Kos és Kutya=Kos)
* Valamennyi fentebb említett illusztráció szektor-határainak
az éggömb sávjában történő kijelzése
* Illusztrációk, zodiákusok és szektor-vonalak színeinek,
tónusainak beállítása
* Esztétikus oldal-képek mentési és nyomtatási lehetőségek


 

Szemelvények blogbejegyzésekből

Az elkövetkező blogbejegyzésekben elhíresült történelmi eseményekre ill. a közeljövő néhány nagyobb érdeklődésre számot tartó időpontjára állítok fel horoszkópot az Inner Sky Electrum asztrológiai program segítségével. Már első ránézésre is látható az a szemléleti többlet, amely az egyéb szoftverek által elkészíthető képletekkel való összevetésben mutatkozik meg.

Viszont nyilvánvalóan ez csak villanásnyi bemutató,

az innovatív számítógépes rendszerről itt lehet bővebben olvasni.

Maja Prófécia

Tehát: az úgynevezett "Maja Világvége", azaz a 2012. évi Téli Napforduló képlete - szinoptikus asztrológiai horoszkóp (belül: tropikus állatöv; középen: sziderikus állatöv; kívül: a tényleges csillagképek öve)

MyanEnd..jpg

Vénusz-tranzit

Megtörtént az évszázad utolsó Vénusz-átvonulása 2012. június 5-én és 6-án (UTC). Tudvalevő, hogy 2004 júniusában is gyönyörködhettünk ebben a ritka égi jelenségben, némi napfólia vagy egyéb spéci segédeszköz fedezékéből. A következő Vénusz-tranzit 2117-ben lesz esedékes.

Az Inner Sky Electrum Asztrológiai Szoftver egyedülálló módon lehetőséget nyújt a szinopszisra, hogy ne csupán a tropikus rendszeren belül szemlélhessük az asztronómiai-asztrológiai jelenségeket, hanem a sziderikus állatöv keretében és a tényleges csillagképek sávjában is.

Íme tehát egy "állókép" a Vénusz-átvonulásról:

Vénusz-átvonulás.bmp.jpg

 


Az ISE asztrológiai programról

Az Inner Sky Electrum asztrológiai program világviszonylatban is egyedülálló a hasonló tematikához köthető számítógépes rendszerek között. Nem csupán a tropikus és a sziderikus zodiákus tényleges csillagképekkel együttesen történő bemutatását vállalja fel (mondjuk, ilyen szoftver sincs; legalábbis én nem ismerek), hanem az arab, indiai, kínai és ősi szkíta-magyar (Pap Gábor előadásaiból-könyveiből is ismert) holdházak kijelzését is. Méghozzá az átlagostól eltérően "dizájnolt", esztétikus kivitelben. Hasznos segédeszköz lehet azok számára, akik komolyan foglalkoznak (vagy szeretnének foglalkozni) az Asztrológiával.

Mayan.jpg

 

A Kali Yuga szimbolikus kezdete

Itt a hindu Kali Yuga szimbolikus kezdetének szinoptikus asztrológiai képletét adjuk meg, bemutatva, hogy az Inner Sky Electrum innovatív asztrológiai szoftver tizenegyezer éves intervallumban számol a lehető legpontosabban, a Svájci Efemerida felhasználásával. A hindu hagyományban a Kali Yuga (Sötét Kor) kezdetének többféle szimbolikus időpontja létezik. Én most a Surya Siddhanta leírására támaszkodom, és felhívom a figyelmet a Revati elnevezésű holdházban ill. annak közvetlen közelében "összetorlódó" planétákra, melyet a tradicionális források és későbbi méltatások mind megemlítenek.

Az ISE program által készített ábra (kijeleztem a transzszaturnálisokat, a Lilithet és néhány asztronómiai pontot is) :

kali.jpg

 

 

Napfogyatkozás, 2012. november 13.

A 2012 november 13-ai (GMT) teljes Napfogyatkozás képlete, mely a szinoptikus szemléletű Inner Sky Electrum asztrológiai szoftver felhasználásával készült (belül: tropikus állatöv, középen: sziderikus zodiákus, kívül a tényleges csillagképek).

Az Eklipszis a déli féltekén következik be, megtekintéséhez ideális helyszín lehet Északkelet-Ausztrália, mondjuk Cairns városa (helyi idő szerint november 14. reggelén).

SolarEclipsenov2012.jpg.jpg

 

Egy nevezetes Napfogyatkozás

Hálás feladat az Inner Sky Electrum Innovatív Asztrológiai Szoftverrel történelmi eseményekre horoszkópot felállítani; nem csupán a program pontossága okán és amiatt, mert ezt 11000 éves intervallumban lehet megtenni, hanem azért is, mert a képlet-vizualizálás valóban páratlan élményt nyújt. Régóta kerestem egy szoftvert, amely a tropikus és a sziderikus állatöv mellett a tényleges csillagképi szektorokban is bemutatja a planéták állását, hát az ISE számítógépes rendszer ilyen...

Tehát akkor most illusztráció gyanánt következzék egy híres kínai napfogyatkozás, az ún. "Kettős Hajnal" (Double Dawn) eklipszis bemutatása (időpont: időszámításunk előtt 899. 4. 20-án, GMT-ben kifejezve 22 óra magasságában, tehát helyi idő szerint 21-én reggel - Julián kalendárium) .

"Yi király uralkodásának első évében, a tavasz első hónapjában, a Nap kétszer kelt fel..." - adja tudtunkra egy korabeli feljegyzés. Merthogy ezen, Kína keleti régiójából megfigyelhető fogyatkozás nem sokkal napkelte után történt, így a viszonylag alacsonyan álló napkorong eltűnése és újbóli előtűnése a "kétszeri felkelés" szubjektív érzetét keltette.

Double Dawn.jpg

...és ugyanez a jelenség - stílszerűen - egy kínai holdház-rendszerben:

Double ChineseLunar.jpg

 

Nevezetes holdfogyatkozás - Konstantinápoly eleste

Az Inner Sky Electrum innovatív asztrológiai program felhasználásával most a Konstantinápoly elestét közvetlenül megelőző holdfogyatkozást mutatom be. Ahogyan azt megszoktuk az előbbi bejegyzések horoszkóp-ábrái esetében is, belül a tropikus zodiákus, aztán a sziderikus állatöv, legkívül pedig a valódi peri-ekliptikális csillagképek láthatóak.

A bizánci birodalom megszűnését eredményező és az egész kereszténység sorsát befolyásoló történelmi eseményt csak röviden idézem fel:

"1453. április 6-án felállították a szultán sátrát a vár előtt. Ugyanaznap megkezdődött a város ostroma az Aranyszarv-öböltől a Márvány-tengerig terjedő szakaszon a szárazföldön". Hosszú, véres ostrom után május 29-én a törökök elfoglalták a várat, a janicsárok betörték a Hagia Szophia kapuit, és a bemenekült tömeget lemészárolták.

A tragikus nap előtt egy héttel, május 22-én (Julián-kalendárium) balsejtelmű teljes Holdfogyatkozás történt; amint az alábbi ábráról is láthatjuk, már megfogyatkozott alakjában kelt fel a Hold a horizonton.

Constant.jpg

Négy napra rá - így hagyományozódott ránk - sűrű köd telepedett az egész városra, amely teljesen szokatlan légköri jelenség májusban azon a földrajzi szélességen. Az ostromlottak furcsa fényvillanásokat észleltek a Hagia Szophia kupolája fölött, ezt egyesek azzal magyarázták, hogy a Szentlélek eltávozott, és magára hagyta a várost.

Az Inner Sky Electrum szinoptikus asztrológiai program nem csupán a középkori csillagatlaszok illusztrációit jelzi ki, hanem az ismert egyiptomi zodiákusok ábrázolásait is bemutatja; az Esna-, Denderah- (Dendera) és az Athribis-zodiákusról van szó. Ebben a rövid bejegyzésben a Halak csillagjegy/csillagkép ISE szoftver által kijelzett ábrázolásait mutatom be, melyeket tanulságos lehet az általunk szélesebb körben ismert - Hevelius, Grotius, Dürer stb. csillagatlaszaiban megtalálható - európai megjelenítéssel egybevetni.

Az Athribis-zodiákus ábrázolásán az északi és a déli hal vertikális elrendezésű, és ellentétes irányú mozgássémát jelenít meg.

Athribis_PIS.jpg

Az Esna-zodiákuson a két hal mintegy "mellérendelt viszonyba" kerül, megjelenik az ismert összekötő fonál, igaz, a hal-szájakhoz illesztve, s ezzel megidézve egyfajta horgász-szimbolikát is.

Esna_PIS.jpg

A Dendera-zodiákus motívuma az ismert középkori eredetű ábrához hasonlatos, a fonál is "rendesen" a helyére kerül, a halfarkakhoz rögzül, s az alant megjelenő hegyes szög csúcsa így az "Égi Csomót", az alpha Piscium (Al Rescha) állócsillagot adja, ahogy azt megszokhattuk. Ami különleges az illusztráción, az a két haltest közötti négyzetes körvonalú piktogram jelenléte, mely ismételten valamiféle vizes vagy fluidikus minőség jelenlétére utal. A kissé "lecsúszott" négyzet minden bizonnyal a Halak fölött található Pegazus-csillagkép közismert négyszögét szimbolizálja, melyet a Sirrah, Scheat, Markab és Algenib állócsillagok zárnak közre.

Denderah_PIS.bmp

ScreenShDend.jpg

Az Inner Sky Electrum szinoptikus asztrológiai program egyik egyedisége, hogy tizenkétféle régi zodiákus-illusztrációt (középkoriak, kínaiak, arab ábrázolások, egyiptomi zodiákus szimbólumok, sumér állatöv stb.) is képes megjeleníteni a csillagképek (állócsillagok) szektorában illusztráció gyanánt. Én itt most egy - a szoftverrel szintén kijelezhető – indiai rendszer néhány érdekességére hívom fel a figyelmet.

Az Oroszlán jegy (és/vagy konstelláció) szanszkrit neve Simha. A Gujaratból származó horoszkóp-festmények viszont egy elefántfejű oroszlánt ábrázolnak, melynek mitológiai elnevezése Gajasimha; ez a kevert teriomorf szimbólum India-szerte ismeretes, be is mutatom néhány jellegzetes ábrázolását.

Gaja-simha2.jpg                     Gaja-simha3.jpg

Gaja..jpg

Az Inner Sky Electrum tehát (hűen leképezve a gujarati festményt) ezt a jellegzetes indiai Oroszlán-szimbólumot jelzi ki a csillagképi zodiákus sávjában, ekként:

leo_Ind.bmp

A másik érdekesség az ISE asztrológiai program által mintaként használt indiai szimbólumok kapcsán a Rák zodiákus jegyének problémája.. A Rák asztrológiai szimbólumának elnevezése az indiaiaknál Karka (Karkata). Ennek a princípiumnak a jelképe a fentebb említett gujarati rendszerben viszont egy teknősbéka. Egyébiránt nem nehéz a Rák által szimbolizált tartalmat e derék páncélos külső és benső jellegzetességeivel összeegyeztetni. Tudvalevő, hogy számos észak-amerikai indián kultúrában is a Földanya megtestesüléseként tisztelték a teknősbékát, az indiai alapmítoszok között pedig elég Visnu teknősbéka-inkarnációjára (Kúrma) gondolnunk. A Tejóceán köpülésének szüzséjéről van szó. És mit tesz ott, milyen szerepben lép elénk ez a mitikus teknőc? A csúcsával lefelé fordított, köpülőfaként használt Mandara-hegy számára nyújtott víz alatti alapot és támaszt, lehetőséget biztosítva a javak (princípiumok) létrehozásához, életbe-emeléséhez, létesüléséhez…

A köpülés mágikus aktusát bemutató ismert festményen jól látható a vízfelszín alatt elterülő teknősbéka:

Teknős1.jpg

A gujarati horoszkóp-festményeken feltűnő - Rák-princípiumot jelölő – teknőc pedig ennek a Kúrmának a pontos mása. Az ISE asztrológiai programban az Rák konstelláció állócsillagai között - némileg sematizálva - ugyanez így jelenik meg:

can_Ind.bmp

"Verba movent, exempla trahunt" - tartja a latin bölcsesség; tehát a szavak "megindító" erővel rendelkeznek, de az igazi "bevonzások" mindig a konkrétan demonstráló példáktól várhatóak. Nem mellékesen a távol-keleti szemlélettől sem idegen ez a felfogás. "Százszor mondd, egyszer mutasd!" - tartják arrafelé. Egyébként a létező embertípusok közül mi mai európaiak - "euro-atlantiak" - mindenki másnál jobban igényeljük a látványként adódó demonstratív erejű példákat, mivelhogy érzékszervi megismerésünket a vizualitás uralja, ha tetszik, ha nem, a vizuális ingerekre vagyunk a legfogékonyabbak.

Ezért is örültem, amikor rátaláltam az Inner Sky Electrum Szinoptikus Asztrológiai Szoftverre. Úgy éreztem, pontosan az én igényeimre alkották meg, olyan szinoptikus ("együtt-láttató") szemléletmódon alapszik, amelyet egyetlen másik asztrológiai szoftver sem alkalmazott még. (Itt is a "szemének" higgyen az ember - egyszerűen csak el kell végezni az összehasonlítást...)

Számos dolgot az ISE Asztrológiai Program segítségével értettem meg, és ezen felismerések közül néhányat e blog keretei között fogok megosztani. A holdházak kérdéskörével foglalkozva például több könyvet és rövidebb értekezést is elolvastam - a kihagyhatatlanok közül Vivian Robsont és Alexandre Volguine-t is - ám a mélyebb megértéshez az ISE asztrológiai szoftver használatával jutottam el az indiai holdházak (Nakshatra) esetében is. A program által generált ábra csillagképi szektoraira - melyek egyébként egérkattintással lekérdezhetőek, rengeteg információt megjelenítve - most a könnyebb olvashatóság kedvéért jól láthatóan felírom az illető védikus holdházak neveit (magenta-szín). Kívül nagyobb, világoszöld betűvel a tizenkét indiai zodiákus (és csillagkép) szanszkrit neve látható.

Inner Sky Electrum Astrology Software.png

A holdházak kijelzéséhez a Lahiri-ayanamshát használtam, az első nakshatra itt az Ashvini, de lehetőség van az Krittiká-val kezdődő rendszer kijelzésére is. (Figyelem! Ezen az ábrán belül a tropikus állatöv látható és nem a sziderikus (jyotish) zodiákus!) Az indiai holdházak koordinátái itt a következőképpen alakulnak (a sziderikus állatöv viszonylatában):

wp83f9aa8b2 copy.png

Szinoptikus horoszkóp-ábráink sorában (belül: tropikus zodiákus, középen: sziderikus állatöv, kívül: az ekliptika-közeli valódi csillagképek) most azt a híressé vált eklipszist mutatjuk be, melyet a történelem iránt érdeklődők "Kolombusz holdfogyatkozása" (vagy valami ehhez hasonló) néven ismernek.

1492 óta Kolombusz többször is visszatért az Újvilágba, szinte mindig nagy veszélyek közepette. Egy ilyen alkalommal életét - legalábbis közvetetten - Regiomontanus asztrológus-csillagásznak köszönhette. Persze pontosabban saját asztronómia iránti érdeklődésének, és az "égi mechanika" működésének.

Történt ugyanis, hogy 1503 júniusában két - az utazás során meglehetősen lestrapált - hajójával Jamaica partjainál kötött ki, és rövid idő leforgása alatt a legénysége és a bennszülöttek közötti viszony elmérgesedett, míg aztán néhány bennszülött meggyilkolása végleg megakasztani látszott a cserekereskedelmet (az európaiak különféle csecsebecséket adtak élelemért), melytől az életük függött.

A komoly gonddal szembesülő Kolombusznak ekkor eszébe ötlött, hogy Regiomontanus efemeridáiban azt olvasta, hogy 1504. február 29-én (GMT szerint: március elsején), nem sokkal holdfelkelte után holdfogyatkozás lesz.

Kihasználva ezt a tudását, a helyi törzsfőnöknek elmondta, hogy az égiek megharagudtak a bennszülöttekre, mert azok már nem hajlandók együttműködni az európaiakkal, és nem adnak több élelmet nekik. 

Kolumbusz ígérete szerint, Isten ennek pár nap múlva nyílt jelét is adja, mégpedig a már említett holdfogyatkozás formájában. Az előre „megjósolt” napon holdfelkelte után, hosszabb időre valóban elsötétedett a Hold. Kolumbusz fia, Ferdinánd feljegyzései szerint a bennszülöttek „hangos siránkozással futva jöttek minden irányból a hajókhoz ellátmánnyal megterhelve, és kérlelték a tengernagyot, járjon közben az Istennél a nevükben, hogy ne töltse rajtuk a haragját…”

Kolumbusz megígérte, hogy megpróbálja meggyőzni az égieket, és bezárkózott a hajókabinjába, ahol egy homokórával mérte a holdfogyatkozás hátralévő idejét. Kevéssel a holdfogyatkozás vége előtt Kolumbusz a bennszülöttek elé állt, és elmondta, hogy az égiek megbocsátottak nekik, és visszaadják a Holdat. 

(Innen kölcsönözhette Boleslaw Prus az ötletet az ismert "napfogyatkozásos jelenethez" A fáraó című regényében, melyből nagysikerű film is készült.)

A hajó legénysége attól kezdve jól élt a szigeten, és 1504. november 7-én hajóztak vissza Spanyolországba.

Alább található a horoszkóp, melyet az Inner Sky Electrum Szinoptikus Asztrológiai Program segítségével készítettem.

Colombus.jpg.jpg

Az Inner Sky Electrum innovatív asztrológiai program felhasználásával most a Konstantinápoly elestét közvetlenül megelőző holdfogyatkozást mutatom be. Ahogyan azt megszoktuk az előbbi bejegyzések horoszkóp-ábrái esetében is, belül a tropikus zodiákus, aztán a sziderikus állatöv, legkívül pedig a valódi peri-ekliptikális csillagképek láthatóak.

A bizánci birodalom megszűnését eredményező és az egész kereszténység sorsát befolyásoló történelmi eseményt csak röviden idézem fel:

"1453. április 6-án felállították a szultán sátrát a vár előtt. Ugyanaznap megkezdődött a város ostroma az Aranyszarv-öböltől a Márvány-tengerig terjedő szakaszon a szárazföldön". Hosszú, véres ostrom után május 29-én a törökök elfoglalták a várat, a janicsárok betörték a Hagia Szophia kapuit, és a bemenekült tömeget lemészárolták.

A tragikus nap előtt egy héttel, május 22-én (Julián-kalendárium) balsejtelmű teljes Holdfogyatkozás történt; amint az alábbi ábráról is láthatjuk, már megfogyatkozott alakjában kelt fel a Hold a horizonton.

Constant.jpg

Négy napra rá - így hagyományozódott ránk - sűrű köd telepedett az egész városra, amely teljesen szokatlan légköri jelenség májusban azon a földrajzi szélességen. Az ostromlottak furcsa fényvillanásokat észleltek a Hagia Szophia kupolája fölött, ezt egyesek azzal magyarázták, hogy a Szentlélek eltávozott, és magára hagyta a várost.

Mint ismeretes (az utóbbi időben mozifilm is készült róla) a Hellászba benyomuló Xerxész i. e. 480 augusztusában legyőzi a spártai Leonídász királyt és háromszáz harcosát a Thermopülai-szorosnál. Ezzel megnyílik az út a perzsák előtt Közép-Görögország irányába. Themisztoklésznek azonban egy agyafúrt ötlettel sikerül kieszközölnie a szalamiszi csatát, ahol a perzsa hajóhad jelentős része elpusztul, majd Plataianál döntő szárazföldi ütközetet is nyernek. Ezekkel a hadi eseményekkel kezdődik a xerxészi offenzíva összeomlása.

Ez utóbbi döntő eseményeket a fennmaradt feljegyzések alapján egy gyűrűs napfogyatkozás előzte meg; azt is tudjuk, hogy a perzsa csillagjósok az égi jelből fényes győzelmet jósoltak uralkodójuknak...

Az adott időpontot a NASA eklipszis-adatbázisából kerestem elő, és az Inner Sky Electrum Innovatív Asztrológiai Szoftverrel állítottam fel rá szinoptikus horoszkópot. Íme a képlet (sorrend belülről: tropikus állatöv, sziderikus zodiákus, valódi csillagképi szektor):

Xerxes Solar Eclipse.jpg

Hálás feladat az Inner Sky Electrum Innovatív Asztrológiai Szoftverrel történelmi eseményekre horoszkópot felállítani; nem csupán a program pontossága okán és amiatt, mert ezt 11000 éves intervallumban lehet megtenni, hanem azért is, mert a képlet-vizualizálás valóban páratlan élményt nyújt. Régóta kerestem egy szoftvert, amely a tropikus és a sziderikus állatöv mellett a tényleges csillagképi szektorokban is bemutatja a planéták állását, hát az ISE számítógépes rendszer ilyen...

Tehát akkor most illusztráció gyanánt következzék egy híres kínai napfogyatkozás, az ún. "Kettős Hajnal" (Double Dawn) eklipszis bemutatása (időpont: időszámításunk előtt 899. 4. 20-án, GMT-ben kifejezve 22 óra magasságában, tehát helyi idő szerint 21-én reggel - Julián kalendárium) .

"Yi király uralkodásának első évében, a tavasz első hónapjában, a Nap kétszer kelt fel..." - adja tudtunkra egy korabeli feljegyzés. Merthogy ezen, Kína keleti régiójából megfigyelhető fogyatkozás nem sokkal napkelte után történt, így a viszonylag alacsonyan álló napkorong eltűnése és újbóli előtűnése a "kétszeri felkelés" szubjektív érzetét keltette.

Double Dawn.jpg

...és ugyanez a jelenség - stílszerűen - egy kínai holdház-rendszerben:

Double ChineseLunar.jpg